True

Kurumsal Değerlerimiz                   


Pro-Per Enerji olarak enerji ve elektrik üretim sektörlerinde alanının en iyisi ürün ve hizmetleri sunabilmekten gurur duyuyoruz.

Bu hedefimizi her zaman göz önünde bulundurarak yaptığımız her işte en yüksek kalite standartlarına uymak için çalışıyoruz..

İnsan Faktörü 

Her ne kadar işimiz makine ve teçhizat üzerine olsa da, ana varlığımızın firmamızın ve müşterilerimizin teknik ekipleri olduğunu her zaman aklımızda tutuyoruz. 

Firma olarak en önemli önceliğimiz çalıştığımız tüm sahalarda, gerek şirketimizde, gerekse müşteri veya tedarikçilerimizle çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunabilmek. 


Süreç Faktörü


Enerji sektöründe onlarca yıl deneyime sahip ekiplerimiz, müşterilerimizin zamanlama ve kalite anlanında ne kadar hasas olduklarını yakından biliyorlar. Bu sebeple; müşterilerimize söz verdiğimiz işi, bizden beklenen kalitede, bizden istenilen zamanda tamamlamamıza imkan sağlayacak ve bunu yaparken müşteri ve tedarikçi geri bildirimlerini de süreçlerimizi geliştirecek şekilde kapsayabilecek proje yönetimi sistemleri kuruyor ve işletiyoruz.


Müşteri Memnuniyeti Faktörü


Hizmet verdiğimiz sektörlerdeki tüm çalışmalarımız; sunduğumuz ürün ve hizmetlerle, müşterilerimizi elde edebilecekleri en yüksek memnuniyet seviyesine ulaştırabilmeye odaklanıyor. Kurduğumuz sistemler ve süreçlerle müşterilerimeze her zaman sektör standartlarının üzerinde bir hizmet deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz.


Hukuk ve Mevzuata Uyum Faktörü


Pro-Per Enerji olarak dünyanın pek çok noktasına ürün ve hizmetlerimizi taşıyoruz. Gittiğimiz her yerde gerek yerel, gerekse uluslararası hukuk kurallarınn tamamına sıkı sıkıya uymak ödün verilemez bir değerimiz. Hukuki kurallar yanında, iç mevzuatlarımızla da çalıştığımız her yerde kendimizi en yüksek etik standartlara tabi tutmayı görev biliyoruz.


Çevreyi Koruma Faktörü


Enerji ve üretim sektörleri çevreyi koruma anlamında en büyük fırsatları ve en büyük çekinceleri içinde barındıran iki sektör. İşimizin dünyamızı korumak adına ne kadar kritik olduğunun farkıda olarak tüm doğayı koruma mevzuatlarına uymak ve yaptığımız işlerin çevresel etkilerini her zaman kontrol altında tutarak, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak üzere çalışıyoruz.


HES Politikamız


Profesyonel Personel Hizmetleri Tic. (PRO-PER), faaliyet gösterdiği her yerde çevresel mükemmelliğe ulaşmayı ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumayı taahhüt eder. Bu, geçerli tüm çevre, sağlık ve güvenlik yasalarına uymanın yanı sıra; faaliyetlerimizin, iş yaptığımız topluluklar üzerindeki etkisini ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerin müşterilerimize yönelik potansiyel risklerini değerlendirmeye devam etmek anlamına gelir. Bu politikaya uyum, yönetimin ve tüm fonksiyonlardaki çalışanların sorumluluğundadır.


Uygulanabilirlik


Bu politika, PRO-PER'in tüm çalışanları ve operasyonları için geçerlidir. Yerel yasaların nasıl uygulandığına bakılmaksızın tüm alanlarda geçerlidir.


Politika Gereksinimleri


 • Geçerli sağlık, emniyet, çevre (SEÇ) yasalarına ve yönetmeliklerine uyum

 •  İşyeri yaralanmalarını ve hastalıklarını ortadan kaldırmak veya azaltmak için sağlam programlar uygulanır, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır ve faaliyet gösterdiğimiz dış ortamı her zaman korunur. Gelişen endüstri uygulamaları, ve toplumsal standartlar her daim korunur.

 •  İşletmelerin veya faaliyetlerin satın alınması veya elden çıkarılması da dahil olmak üzere bir ticari faaliyet, girişim veya üretim sürecini başlatmadan veya değiştirmeden önce SEÇ yasal riskleri ve itibar riskleri değerlendirilir. 

 • PRO-PER'in tesislerinden, ürünlerinden, hizmetlerinden ve faaliyetlerinden kaynaklanan makul olmayan riskler düzenli olarak ortadan kaldırılır ..

 • Makul ölçülerde içinde kalarak, kaynak kullanımını ve zehirli veya zararlı maddelerin serbest bırakılması azaltmak için gerekli adımlar atılır. Çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji verimliliğini arttırmak ve geri dönüşüme tabi tutulacak materyallerin ayrımını yapmak için gerekli işlemler uygulanır.

 • PRO-PER'in operasyonel stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak SEÇ sistemlerimiz güncellenir.


Sorumluluklar


SEÇ politikasını yürütmek tüm çalışanların sorumluluğudur. Tüm çalışanlar, kendi sağlık ve güvenliklerinin yanı sıra diğer çalışanların, halkın ve çevrenin sağlığını ve güvenliğini korumak için bu politikaya ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uymalıdır. Bu, aynı zamanda yöneticiniz veya bir SEÇ uzmanı aracılığıyla iş ile ilgili yaralanmaların yanı sıra bu Politikanın olası ihlalleri hakkında endişelerinizi derhal dile getirmek anlamına gelir..


Liderlerin Sorumlulukları:


 • SEÇ programlarının ve kaynaklarının yeterliliği konusunda düzenli olarak çalışmak.

 • Uygunsuzlukları tespit etmek ve düzeltmek tesis ve işletme seviyelerinde kapsamlı izleme ve denetim sistemleri kurgulamak.

 • Şirket ve çalışılan tüm sahalar için yıllık SEÇ hedeflerini ve beklentilerini belirlemek.

 • Yürürlükte olan uygulamaların ve belirlenen hedeflerin etkinliğini düzenli olarak takip etmek ve değerlendirmek.

 • Çalışan atamalarında ve ekiplerin oluşturulmasında SEÇ politikalarını gözetmek ve uygun çalışma koşullarını sağlamak..

 • İş faaliyetlerinin ve projelerinin SEÇ etkilerini periyodik olarak gözden geçirmek. İş kanunu, sigorta mevcudiyeti, toplumsal beklentiler, risk anlayışı ve diğer ilgili hususlardaki değişiklikleri dikkate alarak süreçleri oluşturmak..

 • Yeni ticari faaliyetlere veya projelere başlarken, SEÇ risk seviyesini artıran projelerde, risklerin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi, kısa ve uzun vadede uygun şekilde yönetilebilmesi için ortam sağlamak

 • HSE risklerini şirkete veya kamuya önemli ölçüde yayma potansiyeline sahip yeni faaliyetlere veya projelere başlarken ilgili çalışan ve yöneticilerle riskleri değerlendirmek ve önlemler almak. .

 • Herhangi bir yeni proje veya faaliyet başlatmadan önce veya SEÇ riskini daha önce değerlendirilmiş ve yetkilendirilmiş seviyelerin ötesine önemli ölçüde genişletme potansiyeli olan herhangi bir durum hakkında derhal tavsiyelerde bulunmak ve diğer çalışan ve yöneticilerin onayını almak.  

 • SEÇ konusunda etkili eğitim programlarının ve zehirli/tehlikeli atıkların makul şekilde azaltılması için yapılan uygulamaların etkinliğini kontrol etmek

 • Tesis operasyonlarını ve yönetimini düzenli olarak değerlendirmek. Bu politikaya ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için ölçümler oluşturmak. Sonuçları organizasyonun ilgili birimleri ile paylaşmak 

 • EHS sorumluluğu olan çalışanların atanmadan önce uygun şekilde taranmasını ve pozisyonlarına sürekli uygunluklarının periyodik olarak gözden geçirilmesini sağlamak . 

 • PRO- PER'in müşterileri, alt yüklenicileri, tedarikçileri ve diğer iş ortaklarıyla olan ilişkilerimizin bu politikayı desteklemesini sağlamak için işbirliği içinde çalışmak.

 • Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda ilgili SEÇ uzmanlarından veya hukuk danışmanlarından destek almak.

Çalışanları sağlık tehlikelerine maruz bırakabilecek acil tahliye gerektiren durumlar, bulaşıcı hastalıklar veya diğer ciddi sağlık olayları.


Çalışanların ölümü veya yaranlanmasına sebep olan iş kazaları veya devlet kurumlarına verilmesi gereken raporlar.


Çalışma alanlarında klinik bir araştırmanın veya epidemiyolojik çalışmanın gerekebileceği olası durumlara ilişkin sağlık sorunlarının hazırlanması. 


Bir devlet kurumuna rapor verilmesini gerektiren çevresel olaylar veya çevre yasalarının veya düzenlemelerinin önemli ölçüde ihlal edildiğine dair hükümet iddiaları.


Çevre kirliliği veya tehlikeli maddelere maruz kalma nedeniyle önemli maddi hasar veya kişisel yaralanma iddiasında bulunan yasal işlemler.


     İhlaller için Cezalar


PRO-PER politikalarının özünü veya lafzını ihlal eden çalışanlar, iş akdinin feshine kadar varan disiplin cezalarına tabidir. Bu politikanın ihlali, yasaları çiğnemek, personlei veya şirketi cezai müeyyidelere (para cezası veya hapis cezası) veya hukuki yaptırımlara (zarar tazminatı veya para cezası) maruz bırakmak anlamına gelebilir..


     Etik Değerlerimiz


Pro-Per Enerji, ödün vermez dürüstlüğü ve en yüksek etik değerleri savunmaktadır. Ortaya çıkabilecek her bir olası etik meselesini tarif etmek mümkün olmamakla birlikte, sizlere rehberlik etmesi gereken temel prensipleri tariflemeyi hedefliyoruz. Belirli bir durumda ne yapmanız gerektiği ile ilgili herhangi bir şüpheye düşmeniz durumunda etik değerlerimizin size rehberlik etmesini sağlayabilirsiniz. İş yapmakta olduğumuz tüm ülkelerde yasadışı yahut uygunsuz bir davranış ile sonuçlanabilecek durumlara karşı duyarlı olmanızı ve etik ihlallerini yöneticinize bildirmenizi bekliyoruz. Bireysel hareketlerimiz Şirketimizi bir bütün olarak yansıtacağından, uygunsuz görünebilecek etik ilkelerimizle çelişen her türlü davranışı önlemeliyiz.


     Temel Etik Değerlerimiz;   


Tüm Bireylere Saygı; çalışanlarımızın farklılıklarına saygı duyacağız ve kurum içerisinde 

farklılığı teşvik ediyoruz.

 

Emniyet ve Sağlık; tüm Pro-Per Enerji çalışanları emniyet ve sağlık kural ve politikalarını tesis etmek ve izlemek suretiyle emniyetli bir işyeri sağlamaktan

mesul durumdadırlar. 


Müşteri Bilgileri; Hassas, özel yahut gizli müşteri bilgilerini kendimize ait bilgiyi koruduğumuz  

şekilde özenle koruyoruz..


Çıkar Çatışmaları; Herhangi bir müşterinin, çalışanın veya tedarikçinin çıkarlarının Proper Enerji’nin bir başka müşterisinin veya Pro-Per Enerji‘nin kendisinin çıkarları ile .

 çatışması durumunda, ilk olarak potansiyel çıkar çatışmasını ortadan kaldırmadan bu müşteri için hiçbir iş yapmıyoruz

 


Hediye Vermek / Almak; Müşterilerimiz ya da iş yaptığımız diğer üçüncü şahıslar tarafından istihdam 

   edilen bireylere rüşvet olarak düşünülebilecek bir 

 hediye vermemeliyiz ya da almamalıyız.


Dürüst İş Yapma ve Rekabet Etme; Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve rakiplerimiz ile dürüst ilişkiler kurmak zorundayız. 

Hiç kimse manipülasyon, gizleme, kötüleme, imtiyazlı bilginin suistimal edilmesi, gerçeklerin yanlış gösterilmesi gibi  

uygulamalar vasıtasıyla herhangi bir başkasının avantajını dürüst olmayan yollarla ele geçirmemelidir. 


Rüşvet; Çalışanlarımız, doğrudan veya dolaylı olarak iş almak, mevcut işi  elde tutmak ya da, herhangi bir uygunsuz  

avantaj sağlamak amacıyla, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kişi ve kuruluşa kanunsuz, uygunsuz veya şüpheli ödemelerde, kişisel yahut şirket fonları taahhüdünde ya da maddi değer aktarımında bulunamaz. 


Dış İlişkiler; Kurumsal konular ile ilgili spesifik olarak atanmış kişiler dışındaki çalışanların, Şirket ile ilgili 

medyaya yahut dışarıdan herhangi bir kişiye kurum adına açıklama yapma izni yoktur. 


Fırsatçılık; Çalışanlarımız, kuruma ait fırsatlardan kişisel olarak faydalanmaya çalışmaları 

yasaktır.  


    Global Standing; Pro-Per employees are always aware of their responsibilities of wherever we do business. In all parts of the 

yapıyorsak oranın iyi bir vatandaşı olmaya çabalıyoruz.  


Taciz Politikası; Bu politika ile amacımız, bireyin itibarına saygı duyulan bir iş ortamı sağlamaktır. Bu nedenle tacize 

tolerans gösterilemez. Kötü sözlerle, taciz edici veya saldırgan yaklaşım ister sözlü, ister fiziksel ister görsel olsun 

kabul edilemez.  Irk veya etnik özellikler, cinsiyet, cinsel eğilim, din, dini inanç veya engellilik temelinde küçük  

düşürücü yorumlar da dahil olmak üzere taciz, doğrudan kanuna aykırı şekilde ayrımcılıktır ve kabul edilemez. Prensip gereği Şirket, tüm insanlara adil davranmakla yükümlüdür ve bu sebeple, bu politika altında yaş temelinde veya her tür başka temelde insanları tacize karşı koruyacaktır.  


     Child Labour ; We condone child labor specifically in heavy and unfair conditions and we do not do business with any company which practices child labor.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.